Pročelnica Zubčić: Nije bilo pritisaka!

Prije nekoliko dana objavili smo članak o izmjenama Urbanističkog plana Grada Ogulina, gdje smo naveli da postoji mogućnost da su gradonačelnik Jure Turković i njegov zamjenik Mićo Zatezalo vršili pritisak na djelatnike, stručne osobe iz Upravnog odjela za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove, na čelu sa pročelnicom Slavicom Zubčić. Prvi je to, odmah demantirao zamjenik gradonačelnika Mićo Zatezalo, a nakon nekoliko dana i gradonačelnik Jure Turković. Jučer smo, pak, primili i odgovor pročelnice Slavice Zubčić, koja navodi:
“Vezano za III izmjene i dopune PPUG-a Ogulina mogu Vas izvijestiti da nije bilo nikakvih pritisaka na mene niti na moj Upravni odjel. Zahtjeve fizičkih i pravnih osoba kojih je ukupno u periodu od 2005. do danas bilo 753, razmatralo je Povjerenstvo koje je imenovao Gradonačelnik a koje se sastoji od sedam članova i izrađivač plana tvrtka Urban design,d.o.o. iz Zagreba koju zastupa direktorica s tri suradnika. Uz ovaj tim ljudi u izradi plana sudjelovala su i javnopravna tijela koja sukladno Zakonu o prostornom uređenju daju svoje uvjete koji moraju biti razmotreni i ugrađeni u plan. Prije usvajanja konačnog prijedloga III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina na predstavničkom tijelu potrebno je pribaviti suglasnost nadležnog zavoda za prostorno uređenje”.

Veseli nas što je odgovor stigao, no tužni smo što smo na njega morali čekati toliko dugo!

Komentari