DNEVNO IZVJEŠĆE PUZS KARLOVAC ZA 17./ 18. svibnja 2017. godine

U protekla 24 sata Županijski centar 112 (ŽC 112) Karlovac zaprimio je 159 poziva građana. Od poziva hitne zdravstvene problematike Županijskog zavoda za hitnu medicinu, građani su preko ŽC 112 zatražili pomoć u 11 navrata, od toga je u 9 poziva zatražena intervencija medicinskog tima dok su 2 poziva bila savjetodavne naravi.

Relativno mirno. Događaji su slijedeći.

Vatrogasne intervencije
JVP Karlovac imala jednu intervenciju – gašenje požara smeća u MO Orlovac, dok je DVD Slunj gasio požar drvene kuće u naselju Slunčica i osobnog automobila-

Komentari