U prvoj polovici rujna ostvareno pola milijuna noćenja!

Kako doznajemo od direktorice Turističkog ureda u Karlovcu Dine Begić, Karlovačka županija  simbol  je  turističke destinacije koja kontinuirano doprinosi podizanju ugleda i konkurentnosti turističke ponude  regije, a u turistički proizvod ugrađeno je sve ono što je atraktivno, jedinstveno i prepoznatljivo.
Dugogodišnjim pozitivnim razvojnim trendom, pozicionirala se kao vodeća kontinentalna  županija, a treba istaknuti da se već tradicionalno preko 60 % ukupnih noćenja u županiji ostvaruje se na području općine Rakovica, a ovaj puta to je jubilarno 500.000- ito noćenje.
“Od postojanja Hrvatske države ovo je po prvi puta da je jedna isključivo kontinentalna županija , partnerskim djelovanjem svih dionika, javnog i privatnog sektora i sustava turističkih zajednica došla do rezultata koje  dodjelom prigodnih poklona  evidentiranom gostu obilježavamo danas  u Rakovici,  u restoranu kampa TURIST u Grabovcu”- istaknula je Dina Begić

Komentari