U ovoj godini tri elementarne nepogode, najviša procjenjena šteta od poplave iznosi 373.690 kuna!

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina održanoj 30. listopada 2017. godine vijećnik Milan Sabljak zatražio je odgovor na pitanje o elementarnim nepogodama koje su zadnjih mjeseci pogodile područje grada Ogulina.  S obzirom da se radi o temi koja zanima građane zamjenik gradonačelnika  Daniel Vukelja  proslijedio nam je odgovor na postavljeno  pitanje. U odgovoru, među ostalim, stoji:
Na području Grada Ogulina u 2017. godini, Župan Karlovačke županije proglasio je tri elementarne nepogode; dvije u lipnju kao posljedica elementarne nepogode tuče i jednu u rujnu kao posljedica elementarne nepogode poplave.  Prva elementarna nepogode (tuča) pogodila je područje Grada Ogulina 02.06.2017., a Župan Karlovačke županije proglasio je elementarnu nepogodu 07.06.2017. Prijavu štete podnijelo je trinaest fizičkih osoba i dvije pravne osobe, a iznos šteta iznosi 670 tisuća kuna.

Druga elementarna nepogoda (tuča) pogodila je područje Grada Ogulina 16.06.2017., a Župan Karlovačke županije proglasio je elementarnu nepogodu 20.06.2017. Prijavu štete podnijelo je 593 fizičke osobe i 5 pravne osobe, a iznos šteta iznosi 6,3 milijuna kuna.

Treća elementarna nepogoda (poplava) pogodila je područje Grada Ogulina 17.09.2017., a Župan Karlovačke županije proglasio je elementarnu nepogodu 22.09.2017. Prijavu štete podnijelo je 104 fizičke osobe i 2 pravne osobe, a iznos šteta iznosi 9,2 milijuna kuna. U povjerenstvo za procjenu šteta imenovani su  Iva Kučinić Radošević, predsjednica, te članovi Dubravka Kasunić,  Vladimir Kubelka, Anton Stipetić i Milan Hudurović. Kako bi se procjena šteta od kasnijih nepogoda obavila što prije gradonačelnik je Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta uputio zahtjeve za proširenjem povjerenstva, tako da je povjerenstvo prošireno slijedećim članovima: Mirna Ceranić , Srećko Kostelić, Bernard Bartulović, Rea Salopek,  Zdenko Trninić,  Marijan Čubrić,  Nevena Salopek i Marina Porubić.
Najviša procijenjena šteta evidentirana je kod jedne fizičke osobe u iznosu od 373.690,00 kuna.
Pomoć za ublažavanje nastale štete od strane Grada Ogulina ostvarile su 4 najpotrebitije obitelji u iznosu od 14.432,27 kuna, a pomoć je dana kao građevinski materijal za obnovu kuća.
Odluku o visini pomoći u sanaciji posljedica elementarne nepogode donijet će Vlada Republike Hrvatske te ćemo tada moći dati informaciju koliki će biti iznosi ublažavanja nastale štete.
Što se tiče povlačenja sredstava iz EU fondova, naši sugrađani koji su pogođeni elementarnom nepogodom koji ispunjavaju uvjete raspisane natječajem mogu se javiti na mjeru 5., Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, Tip Operacije 1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.
Osim navedenih nepogoda Ogulin je u rujnu ove godine pogodila i četvrta elementarna nepogoda i to požar na odlagalištu Sodol prilikom kojeg je odlagalište od strane inspekcije bilo zatvoreno nekoliko dana dok požar nije ugašen. Za to vrijeme se otpad odvozio u Karlovac. Troškovi gašenja požara, preslagivanja otpada i odvoza u Karlovac iznosili su 200 tisuća kuna. Ovaj saziv gradske vlasti intenzivno radi na tome da se u budućnosti onemoguće daljnji požari koji su do sada redovito svake godine harali po ovom odlagalištu”- stoji u odgovoru Daniela Vukelje, zamjenika gradonačelnika Ogulina.

Komentari