Hrvatski sabor danas nastavlja 6. sjednicu

U Hrvatskom saboru zastupnici će danas na 6. sjednici raspravljati o konačnom prijedlogu Zakona o reviziji te o izmjenama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

Novi zakon o reviziji, koji se donosi u redovitoj proceduri, dakle u dva čitanja, predviđa da će nadležno tijelo za nadzor revizorskih društava i ovlaštenih revizora postati Ministarstvo financija, Odbor za javni nadzor revizije prestat će s radom, a Hrvatska revizorska komora više neće imati nadzornu ulogu.

Između dvaju saborskih čitanja predloženi je zakon doživio određene promjene, pa je sada propisana obveza ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva za subjekte od javnog interesa koji su, sukladno zakonskim kriterijima, prepoznati kao subjekti od sistemske važnosti.

Izmjenama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, za koje Vlada od Sabora traži hitnu proceduru, od iduće bi godine trebala pojeftiniti rabljena vozila. (hrt.hr)

 

 

Facebook Comments