Sabor o Zakonu o strateškim investicijskim projektima

Novi zakon o strateškim investicijskim projektima, programska i financijska izvješća Hrvatskog olimpijskog odbora za prošlu, pretprošlu te 2014., teme su o kojima će danas raspravljati saborski zastupnici.

Nakon što je dva puta mijenjan zakon koji je donesen 2013. godine, Vlada predlaže novi Zakon o strateškim investicijskim projektima koji uz ubrzanje procedure, predviđa prepoloviti kriterij vrijednosti ulaganja, pa bi se strateškom investicijom mogao proglasiti projekt vrijedan 75 milijuna kuna, a ne 150 kao do sada. Na otocima bi strateški projekt bio onaj vrijedan 10 milijuna kuna. (hrt.hr)

 

 

Facebook Comments