Sabor o daljnjoj vojnoj suradnji Hrvatske i Rumunjske

Hrvatski sabor raspravlja o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Hrvatske i Rumunjske Vlade o uzajamnom pružanju potpore države domaćina, nakon čega bi trebalo slijediti glasovanje o raspravljenim točkama.

Stupanjem na snagu Memoranduma o suglasnosti uspostavit će se međunarodnopravni okvir za daljnju međusobnu vojnu suradnju dviju država putem omogućavanja logističke, financijske i pravne potpore tijekom aktivnosti na državnom području Hrvatske i Rumunjske. (hrt.hr)

 

Facebook Comments

No announcement available or all announcement expired.