Sabor o izmjenama Zakona o središnjem registru osiguranika

Hrvatski sabor raspravljat će o izmjenama Zakona o središnjem registru osiguranika i o konačnom prijedlogu zakona o upravnoj inspekciji, a trebao bi i glasovati o dosad raspravljenim točkama.

Izmjenama Zakona o središnjem registru osiguranika povećat će se ovlasti REGOS-a u povezivanju uplata na privremeni račun s računima individualizirane kapitalizirane štednje u drugome mirovinskom stupu. Zakon o upravnoj inspekciji predviđa ustrojavanje državne upravne inspekcije u Ministarstvu uprave i upravne inspekcije u uredima državne uprave u županijama i “dekoncentraciju inspekcijskih poslova”. (hrt.hr)

 

Facebook Comments