Sudski skandal potresa Hrvatsku: Potvrđeno je da je sutkinja na najveći sud u državi imenovana protivno Ustavu

Odluka je to koju je donio Ustavni sud prihvativši jednu od tužbi nakon natječaja za suce Županijskog suda u Zagrebu
Polemičan natječaj za suca Kaznenog odjela Županijskog suda u Zagrebu na kojem je nedavno pobijedila sutkinja Ana Jeleč Pecirep o čemu je Net.hr ekstenzivno izvještavao dobio je svoj epilog na Ustavnom sudu RH.
Taj sud prihvatio je tužbu velikogoričke sutkinje Jadranke Kos i poništio odluku o imenovanju sutkinje Jeleč Pecirep na Županijski sud u Zagrebu. Pljuska je to Državnom sudbenom vijeću koje je natječaj provelo, a sada će ga, prema nalogu Ustavog suda, morati ponoviti, odnosno donijeti novu odluku o imenovanju kaznenog suda na sud sa Zrinjevca.

Evo kako je tekao sporni natječaj
Kninska sutkinja Ana Jeleč Pecirep javila se na natječaj za Građanski odjel Županijskog suda u Zagrebu da bi zatim, u drugom dijelu tog izbornog procesa, na intervjuu u Državnom sudbenom vijeću rekla da se njezina prijava odnosi i na Kazneni odjel. Građanski i Kazneni odjel dva su potpno različita sudska odjela, ne bave se istim slučajevima i u pitanju su dvije različite grane prava. Unatoč tome, sutkinja Jeleč Pecirep, koja je prvotno konkurirala za Građanski odjel tijekom natječaja je potvrdila kako može raditi i na Kaznenom odjelu.

Zbog toga je sutkinja Jadranka Kos, koja je također sudjelovala u natječaju podnijela tužbu Ustavnom sudu. To je, naime, pravni put kojim se podnosi žalba na odluke DSV-a o imenovanju sudaca. Tvrdila je da joj je imenovanjem kolegice Ane Jeleč Pecirep povrijeđeno pravo na dostupnost pod jednakim uvjetima svakog radnog mjesta i dužnosti zajamčenog člankom 54. stavkom 2. Ustava u njegovom postupovnom aspektu, i to u vezi s pravom na pravično suđenje zajamčenim člankom 29. stavkom 1. Ustava. Drugim riječima postupak nije bio pravedan.

Ustavni sud sve je detaljno analizirao
Analizirajući njezinu tužbu Ustavni sud je naglasio da načelo jednakih uvjeta znači da kandidati svoje preferencije moraju istaknuti u prijavi i da DSV u postupku imenovanja sudaca mora razmatrati upravo ono što je u prijavi navedeno. Za svako odstupanje od toga i kandidati i DSV dužni su iznijeti i obrazložiti dostatne i relevantne razloge. Iz preslike prijave na oglas kandidatkinje Ane Jeleč-
Pecirep bilo je jasno da se ona prijavljuje na oglas radi imenovanja za sutkinju u Građanski odjel Županijskog suda u Zagrebu. Time je ona u prijavi istaknula svoju preferenciju.

Naknadno je tijekom intervjua, izjavila da prijavu podnosi i za Kazneni odjel, a iz DSV-a su se Ustavnom sudu očitovali, kako je ona samo izjavila da je, u slučaju da bude imenovana, spremna raditi i na kaznenom odjelu, jer je kao sutkinja s dugogodišnjim iskustvom radila i na kaznenim i na građanskim predmetima. Međutim, tako nije bilo navedeno u zapisniku sa sjednice na kojoj je odlučivano o njezinom imenovanju.

Zaključeno je da je prekršen Ustav
Naknadno nije ni objašnjeno zašto u obzir nije uzeta preferencija sutkinje Jeleč Pecirep što ju je istaknula u prijavi na natječaj, veće je jednostavno napisano da se svi suci imenuju na Županijski sud u Zagrebu, bez navođenja odjela. Istina, raspoređivanje u odjele nadležnost je predsjednika suda, no ovakav potez DSV-a na kraju je ipak proglašen neustavnim.

“U obrazloženju pisanog otpravka odluke DSV-a nisu istaknuti i obrazloženi razlozi iz kojih bi bilo razvidno zašto je DSV uzeo u razmatranje naknadno istaknutu preferenciju Ane Jeleč Pecirep. ne zna se ni na koji je način DSV tretirao istaknute preferencije drugih kandidata, jesu li, i ako jesu na koji način, istaknute preferencije utjecale na sadržaj postupka u odnosu na svakog pojedinog kandidata te time i na odluku DSVa. Nije navedeno ni koje su od stručnih kvaliteta povezanih s naknadno istaknutom preferencijom bile odlučne za imenovanje te kandidatkinje za sutkinju Kaznenog odjela Županijskog suda u Zagrebu.

Također, ni u obrazloženju pisanog otpravka osporene odluke DSV-a, ni u očitovanju DSV-a na ustavnu tužbu, nisu izneseni dostatni i relevantni razlozi iz kojih bi bilo razvidno koje stručne kvalitete daju prednost naknadno istaknutoj preferenciji kandidatkinje Ane Jeleč Pecirep u odnosu na preferenciju i stručne kvalitete Jadranke Kos”, navedeno je u odluci Ustavnog suda koji je Državnom sudbenom vijeću dao rok od 30 dana da donese novu odluku o imenovanju suca.(net.hr)

Facebook Comments