Zbor građana Mjesnog odbora Ogulin

Vijeće Mjesnog odbora Ogulin pozvalo je građane ulice I. G. Kovačića s kućnih brojeva 1., 2., 3. i 5., ali i svu drugu zainteresiranu javnost na zbor građana koji je  danas održan u maloj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin.

Na zboru građana svi zainteresirani mogli su dati mišljenje i iznijeti svoj stav o Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju imena novog trga u Ogulinu.
Komisija za imenovanje ulica i trgova grada Ogulina utvrdila je tekst Nacrta prijedloga Odluke o određivanju imena novog trga u Ogulinu, a nakon jedine dostavljene inicijative ogulinske Udruge za demokraciju i civilne aktivnosti.
Na sjednicama su istaknute velike zasluge generala Petra Stipetića u stvaranju Republike Hrvatske, na što se posebno osvrnula predsjednica Mjesnog odbora Ljiljana Gračanin.

Predsjednica Udruge za demokraciju i civilne aktivnosti Dubravka Vuković, još je jednom pojasnila da se prijedlog njihove udruge nije odnosio na preimenovanje ulice Ivana Gorana Kovačića, već samo na trg koji se sada neslužbeno naziva “trgom kod golubice”. Sa tim su se složili stanari i vlasnici tvrtki i obrta koje posluju u toj ulici, jer bi to izazvalo velike troškove.

Predsjednica Komisije za imenovanje ulica i trgova Marija Magdić iznijela je stav članova Komisije koji su željeli što više prostora dati generalu Stipetiću koji je to i zaslužio, ali će se konačan prijedlog odluke donijeti na sjednici koja bi se trebala održati sutra. Konačnu će riječ dati gradski vijećnici.

Prema riječima zamjenice gradonačelnika Ivane Salopek Šumonja poštivat će se volja građana i uvažiti njihova mišljenja, a svi građani ili udruge koji imaju bilo kakve prijedloge trebaju ih dostaviti poštujući zakonsku proceduru.

Facebook Comments