Sud presudio

Sud Europske unije donio je rješenje kojim je kao “očito nedopušten” ocijenjen zahtjev Visokog upravnog suda za prethodnom odlukom u sporu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i bivše povjerenice za informiranje Anamarije Muse o pristupu informacijama o datumima i dnevnim redovima sjednica nadzornog odbora HBOR-a tijekom 2017., a posredno i o korisnicima njihovih kredita, među kojima je bio i Agrokor.

To rješenje uslijedilo je nakon HBOR-ove tužbe protiv rješenja povjerenice za informiranje koja je prošle godine poništila odluku HBOR-a kojom se odbija predaja informacija o sjednicama nadzornog odbora te banke.

HBOR je zahtjev zagrebačkog poduzetnika Hrvoja Šimića odbio navodeći kako se radi o “zloupotrebi prava na pristup informacijama”, odnosno ponavljajućim i nerazumnim zahtjevima.

Povjerenica Musa u svom je rješenju naložila HBOR-u da preda zatražene informacije istaknuvši da taj zahtjev ne može predstavljati zlouporabu prava jer se radi o zakonskoj obvezi objave zaključaka službenih tijela javne vlasti, a iz čega se može utvrditi i datum održavanja navedenih sjednica.

“Kako tijela javne vlasti moraju proaktivno na svojim internetskim stranicama objavljivati dnevne redove sjednica službenih tijela, u ovom slučaju dnevne redove nadzornog odbora HBOR-a, ne može se razmatrati pitanje zloupotrebe prava na pristup informacijama, s obzirom na to da predmetni dnevni redovi moraju biti beziznimno dostupni za sve, osim u dijelovima za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, a što HBOR nije učinio”, napisala je u rješenju povjerenica Musa.

Informacije o javnim sredstvima
Isticala je i da se u žalbenom postupku trebalo ispitati može li se podnositelju zahtjeva dati pristup svim zatraženim informacijama budući da “dnevni redovi sadrže i podatke o korisnicima kredita”. Povjerenica je tvrdila da i ti podaci predstavljaju dio informacije o raspolaganju javnim sredstvima koja je dostupna javnosti i bez provođenja testa razmjernosti. Pritom se pozivala i na presudu Visokog upravnog suda u kojoj se u slučaju HBOR-a ističe da je “kontrola korištenja sredstava iz državnog proračuna u interesu svih građana”.

No, nakon toga Vijeće Visokog upravnog suda djelomično je prihvatio navode iz tužbe HBOR-a gdje se pozivalo na odredbe o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, vijeća i komisije “iz koje ne proizlazi obveza tijela javne vlasti da automatski odobri pristup informacijama”, a naročito bankarskoj tajni. Ove godine spor je prekinut do objave odluke Suda EU.

Novim rješenjem Suda EU hrvatski Visoki upravni sud obaviješten je da “uopće nije naznačio prirodu informacija sadržanih u dnevnim redovima sjednica nadzornog odbora HBOR”, a koje bi se odnosile i na poslovanje Europske investicijske banke (EIB ), jednog od važnijih financijera HBOR-a.

Osim toga, Visoki upravni upravni sud upozoren je na neodgovarajuće pozivanje na odredbu prava EU kojom se “uređuje isključivo pristup javnosti dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije te da se stoga ne primjenjuje na zahtjeve za informacije podnesene nacionalnim tijelima ni na one podnesene EIB-u.”

Hrvatski sud je obaviješten i da iz njihovog zahtjeva “nije moguće razaznati razloge zbog kojih bi tumačenje navedenih odredbi moglo biti relevantno za rješavanje glavnog spora o zahtjevu za pristup informacija koje čuva javna banka države članice”.(hrt)

Facebook Comments