Izbori u MO Sveti Petar – Puškarići – Nezavisne liste nema, kandidacijske liste predali HDZ i SDP

Mještane Mjesnog odbora Sveti Petar – Puškarići u sljedeću nedjelju, 21. listopada,  čekaju novi izbori za članove Vijeća tog mjesnog odbora. Posljedica je to 3 neuspjela pokušaja konstituiranja ovog vijeća, a nakon provedenih izbora u svibnju.
Podsjećamo,  niti jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova. Odnosno, Jurica Pribanić (SDP) i Sanja Grdić (HDZ) dobili su svaki po tri glasa, jer je vijećnik s nezavisne liste Matija Puškarić (Butan) sva tri puta odbio dati podršku jednom od kandidata.
Sukladno zakonskim propisima, Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 5. listopada, objavilo je tek dvije pravovaljane kandidacijske liste. Ovaj put izostala je  kanididacijska lista grupe birača, koju je na svibanjskim izborima predvodio Dražen Cindrić (Šaban).
Tako će birači sa područja Mjesnog odbora Sveti Petar – Puškarići moći birati između kandidacijske liste HDZ-a koju ponovno predvodi Sanja Grdić, te SDP-a koju predvodi, i ovaj put, Jurica Pribanić.

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA SVETI PETAR – PUŠKARIĆI
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: Sanja Grdić

1. Sanja Grdić,
2. Josip Cindrić (Cindre)
3. Đurđica Puškarić
4. Krunoslav Cindrić (Grof)
5. Marko Udurović (Aga)
6. Goran Kirasić
7. Mario Sušanj

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA SVETI PETAR – PUŠKARIĆI
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: Jurica Pribanić

1. Jurica Pribanić,
2. Željko Tonković,
3. Drago Verić,
4. Vedran Puškarić,
5. Bojan Verić,
6. Nevenka Badanjak,
7. Igor Kirasić,

 

Facebook Comments

No announcement available or all announcement expired.