Vlada predlaže povratak Državnog inspektorata

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade je, između ostalog, Nacrt konačnog prijedloga zakona o Državnom inspektoratu te prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za pripremu rada Državnog inspektorata.

Prema nacrtu, Državni inspektorat ponovno će se, nakon što je početkom 2014. prestao s radom kao jedinstveno tijelo, formirati kao samostalno tijelo i imati status državnog ureda, a na čelu će mu biti glavni državni inspektor. Djelokrug rada objedinit će trenutnih 17 inspekcija iz područja trgovine, usluga, zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda, a aktualnih 1.450 inspektora, koji sada rade u ministarstvima i drugim institucijama, nastavit će rad u Državnom inspektoratu.

Vlada će raspravljati i o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača, konačnom prijedlogu zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju te Nacrtu konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Dodatno financiranje Projekata implementacije integriranog sustava zemljišne administracije. (jutarnji.hr)

 

Facebook Comments