Dan socijalnih radnika obilježit će se u Ogulinu

Udruga socijalnih radnika grada Karlovca i Karlovačke županije u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Ogulin, Studijem socijalnog rada i Hrvatskom udrugom socijalnih radnika obilježait će dan socijalnih radnika u Ogulinu 25.03.2019. godine u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin s početkom u 14:00 sati.
Tom prilikom će se održati interaktivno predavanje za socijalne radnike, učitelje i profesore osnovnih i srednjih škola pod nazivom „Škole i CZSS zajedno za nenasilje“. Predavanje će održati izv.prof.dr.sc. Maja Laklija i Ines Rezo, mag.psych. sa Studijskog centra socijalnog rada.
Organizatori napominju da velike zasluge za organizaciju ovog događaja pripadaju našim mladim socijalnim radnicama Danijeli Filipčić i Mariji Petrušić, koje rade kao pripravnici u Centru za socijalnu skrb Ogulin. Marija i Danijela su na Svjetski dan socijalnih radnika 19.03.2019. g. održale tri radionice za učenike s temama stres i nenasilno rješavanje sukoba. Radionice su polazili učenici Osnove škole I. B. Mažuranić, Osnovne škole Josipdol i Gimnazije, te ih  jako lijepo prihvatili i u njima aktivno sudjelovali.

Facebook Comments