‘Banka je protivno zakonu povisila kamate, zahtjev za povratom preplaćenog je osnovan’

Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH) donio je presudu vezanu uz švicarski franak.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

‘Odluka banke o promjenjivoj kamatnoj stopi na kredite u CHF nakon 1. siječnja 2013. do 1.siječnja 2014. nije zakonita.

U svojoj odluci Rev-1172/18 VSRH je zaključio, da banka u navedenom razdoblju, nije uskladila svoje poslovanje glede promjenjivih kamata za kredite u CHF s odredbom čl. 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkim kreditima („Narodne novine“, broj 112/12 – dalje: ZID ZoPK).

Naime, iako je banka sukladno Zakonu u svojoj ponudi korisnicima, za izmjenu ništetne odredbe, u skladu s Zakonom, precizirala način određivanja promjenjive kamatne stope, ona je, ipak, bez uporišta u Zakonu, jednostrano, odredila kamatnu stopu višu od početno ugovorene kamatne stope.

Time je po shvaćanju VSRH, naplatom kamate po stopi višoj od početno ugovorene, dio imovine korisnika kredita bez pravne osnove prešao u imovinu banke, pa osnovano korisnik kredita zahtjeva vraćanje tog iznosa.

Za napomenuti je, da ovom odlukom nije promijenjeno pravno shvaćanje zauzeto u presudi ovog suda posl. br. Rev 2245/17 od 20. ožujka 2018., piše u presudi Vrhovnog suda. (jutarnji.hr)

Facebook Comments