Rijeka potrošila 26 milijuna za EPK na punjenje rupa u proračunu

Grad je u 2019. morao osigurati sredstva u iznosu 26.800.000 kuna koja je dobio iz državnog proračuna u 2018. za Program EPK 2020. i projekt Revitalizacija kompleksa Benčić, a koja je u 2018. koristio za tekuću likvidnost.

Poseban dio izvješća Državne revizije o poslovanju Grada Rijeke u 2018. godini odnosi se na gradske probleme s likvidnošću. Izvješće Državne revizije za 2018. godinu zaključeno je u veljači ove godine, piše Novi list.

Državna revizija dala je još jedno u nizu uvjetnih mišljenja o financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja Grada Rijeke, a evo što su imali reći o gradskim problemima s likvidnošću i na što je potrošen novac od države dobiven za program EPK 2020.

“U 2018. Grad nije poštovao ugovorene rokove plaćanja obveza prema dobavljačima jer obveze s prekoračenjem roka plaćanja preko 360 dana iznose 82.426.176 kuna.

Zbog nepravodobnog doznačavanja sredstava udrugama za provođenje javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada se u 2018. zadužila u iznosu 4.000.000 kuna za zatvaranje dospjelih obveza dva sportska kluba i redovno poslovanje. Kao instrument osiguranja naplate Grad je dao jamstvo, što nije u skladu s propisima.

Obveze za rashode poslovanja prenose iz prethodne u tekuću godinu, u tekućoj godini se stvaraju nove obveze koje se ne podmiruju u ugovorenim rokovima, nego se prenose u sljedeću godinu.

Iako su koncem 2018. obveze manje od stanja početkom godine, Grad i nadalje ima problema s likvidnošću jer su u 2018. ukupni novčani priljevi manji od ukupnih odljeva, a nepodmirene obveze su značajne.

Preneseni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 248.690.076 kuna.

Grad u 2019. mora osigurati sredstva u iznosu 26.800.000 kuna koja je dobio iz državnog proračuna u 2018. za Program EPK 2020. i projekt Revitalizacija kompleksa Benčić, a koja je u 2018. koristio za tekuću likvidnost”, otkrili su revizori.(N1)

Facebook Comments