Nastavak pregovora sindikata javnih i državnih službi

Nastavljaju se pregovori između pregovaračkog odbora Vlade RH i predstavnika sindikata o sklapanju dodataka kolektivnim i temeljnim kolektivnim ugovorima s predstavnicima javnih i državnih službi.
Pregovori će se održati kroz tri odvojena sastanka – s predstavnicima sindikata javnih službi, s predstavnicima sindikata znanosti i visokog obrazovanja, učitelja i zaposlenih u srednjim školama i s predstavnicima državnih službi. (hrt.hr)

Facebook Comments