Otkrivamo: Show s nekretninama novog HDZ-ovog zastupnika. Kuća mu je nelegalna, pomoćnu nije prijavio u katastar

Ovaj tjedan otkrili smo kako je načelnik Rugvice mijenjao prostorni plan i pretvorio svoja zemljišta u građevinska. To, doznajemo, nije sve…

Telegram je prošli tjedan objavio istraživačku priču o Mati Čičku, načelniku Rugvice i novom HDZ-ovom saborskom zastupniku, koji je izmjenama prostornog plana općine koju vodi prenamijenio svoju livadu u građevinsko zemljište. Od izmjena prostornog plana profitirao je i njegov tata, čije su tri parcele sada također građevinske.To, doznajemo, nije jedina zanimljiva priča o njegovim nekretninama. Kuća u kojoj Mato Čičak trenutačno živi nije legalna, što nam je i sam potvrdio. Tu nekretninu kupio je 2017. i još uvijek je nije legalizirao, iako je zakonski rok za to bio 30. lipnja 2018. godine. Štoviše, u rujnu ove godine, 17 dana prije nego je postao zastupnik u Saboru, zbog toga mu je stigla i kazna.

Uz to, prema Geoportalu Državne geodetske uprave i Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU), vidljivo je da Čičak u katastar, uz kuću, nije upisao niti druga dva objekta koja se nalaze na susjednoj parceli, zbog čega je u još jednom potencijalnom prekršaju jer se sve promjene na čestici moraju javiti u nadležni katastarski ured najkasnije 90 dana od promjena.

OBRATILI SMO SE ZASTUPNIKU ZA POJAŠNJENJE
Dakle, Čičak je još 2017. u izvješćima o imovinskom stanju naveo kako posjeduje kuću s okućnicom u Rugvici površine 3954 m2 koju je stekao “zaduženjem kod banke”. Zanimljivo, kraj nekretnine je upisao tadašnju približnu tržišnu vrijednost u iznosu od 187.500 kuna, odnosno 25.000 eura. No u posljednjem izvješću, koje je Čičak Povjerenstvu predao 26. veljače ove godine, naveo je kako vrijednost kuće s okućnicom sada iznosi milijun kuna.

Kupoprodajni ugovor iz 16. ožujka 2017. otkriva kako je to zemljište na kojem je kuća, ali i parcelu iza nje, kupio od lokalnog poduzetnika Drage Pešuna. Ugovor pokazuje i da su oba zemljišta bila opterećena založnim pravom u korist Republike Hrvatske na iznos od 127.622 kune pa je Čičak platio taj dug i ostatak iznosa do pune cijene dao poduzetniku na ruke. Međutim, kada smo krenuli istraživati čestice odmah smo naišli na nelogičnosti.
I dok se za susjedne parcele pokraj Čičkove jasno vide informacije o stanju zahtjeva i rješenja, i to nekoliko godina unatrag, na njegovoj je pustoš, odnosno ne vidi se da je izdano rješenje o izvedenom stanju ili građevinska dozvola. Stoga smo se obratili zastupniku Čičku kako bi nam pojasnio je li mu kuća nelegalna i zašto u katastar nije unio promjene na česticama.
U RUJNU JE TEK PLATIO KAZNU
Načelnik i novi zastupnik Mato Čičak priznao nam je da je kuća nelegalna. Kada ju je kupio, tvrdi, bila je rohbau, ali je imala uredno izdan akt za građenje iz 2009. godine. “Kako je dozvola izdana na prizemlje i kat, prvo vrijeme sam planirao nastaviti s gradnjom kata. Kada sam odustao od te ideje pokrenuo sam postupak legalizacije postojećeg stanja. Sva davanja, komunalni i vodni doprinos plaćeni su za objekt za koji je ishođena dozvola, znači na obujam građevine koja ima prizemlje i kat, dok je za postojeće stanje izdano Rješenje o izvedenom stanju – legalizacija, nakon čije pravomoćnosti se može upisati i ucrtati građevina”, kaže Čičak.Kako bi dokazao svoje tvrdnje, poslao nam je Rješenje o uvjetima građenja izdano od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u ispostavi Dugo Selo koji je izdan 26. ožujka 2009. na bivšeg vlasnika, a iz kojeg je vidljivo da je plaćen komunalni i vodni doprinos, te Rješenje o obračunu naknade za zadržavanju nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koje mu je izdano 1. rujna ove godine. No riječ je tek o kazni u kojoj stoji kako je Čičak zbog nelegalne kuće dužan platiti kaznu od 3.889 kuna u roku od 30 dana.

Pa ipak, zastupnik Čičak nam na kraju nije odgovorio na najvažnija pitanja: zašto je s legalizacijom kuće čekao sve do rujna ove godine i kada je to točno odustao od izgradnje kuće prema prvotnom planu? Uz to nam nije na uvid dao niti Rješenje o izvedenom stanju.U PREKRŠAJU JE GODINAMA
Arhitektica Suzana Dobrić pojasnila nam je da u ovoj situaciji ima više spornih momenata. „Prema trenutno važećem Zakonu o gradnji, ovakva kuća mora se dovršiti u roku od sedam godina od prijave početka građenja. U trenutku kada ju je gospodin Čičak kupio, taj rok je ili bio pred istekom ili je već istekao, čime je dovedeno u pitanje može li uopće nastaviti gradnju pozivajući se na dozvolu izdanu 2009. godine”, kaže Dobrić.Prema njoj, 2017., kada se nastavlja gradnja, Čičkova kuća ima dvojbeni statusa legalnosti, odnosno nije izgrađena u skladu s izdanim aktom za građenje, jer je napravljeno samo prizemlje, ali ne i kat.

Dodaje i kako je više od toga teško je reći bez potpunijeg uvida u dokumentaciju i izdane dozvole koje je nadležni katastarski ured odbio dati Telegramu, a Čičak nam ih nije poslao.

SPORNI I OBJEKTI
Arhitektica dodaje i kako se iz snimki s Google Eartha vidi da u trenutku kupoprodaje 2017. na parceli iza njegove kuće nije bilo ničega, te da je gradnja dviju građevina koje se sada tamo nalaze započela prije nego što je parcela prešla iz poljoprivredne u građevinsku zonu. Čičak pak ne negira da je objekte sagradio prije prenamjene, ali tvrdi kako je unatoč tomu sve po zakonu.“Radi se o montažnom boksu za pse i pomoćnoj građevini do 50 četvornih metara koja ima jednu etažu, a za koju prema čl. 4. Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potrebna građevinska dozvola. Za montažni objekt, boks, nije potreban upis u katastar, dok će za pomoćnu građevinu upis u katastar biti moguć nakon upisa glavne građevine, odnosno obiteljske kuće, te spajanja dviju čestica”, tvrdi načelnik i saborski zastupnik Čičak.Međutim isti članak tog pravilnika na koji se poziva kaže i kako se pomoćna građevina ne može izgraditi na čestici koja nije građevinska te na kojoj nema glavnog objekta što je upravo slučaj s česticom u pitanju. Inače, prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina građani su dužni prijaviti svaku promjenu koja utječe na katastarske knjige, i to u roku od 90 dana otkako su se dogodile, a za neprijavljivanje je propisana kazna od 3000 do 6000 kuna.U KONTROLU ĆE I INSPEKTORI I DGU
Dakle, prema svemu što smo istražili ispada da je načelnik Čičak u ožujku 2017. kupio dvije parcele za 187.000 kuna te ubrzo nakon toga zatražio prenamjenu jedne od njih u građevinsko zemljište te tako podigao njenu vrijednost.U međuvremenu je naknadnim ulaganjima u nelegalnu i nedovršenu kuću na prvoj parceli, a za koju nije na vrijeme predao zahtjev za legalizaciju, njenu vrijednost podigao na milijun kuna u manje od tri godine. Uz to je, prema svemu sudeći, na drugoj parceli bespravno sagradio i drugi objekt.

Telegram se obratio Državnoj geodetskoj upravi (DGU) i Državnom inspektoratu. Iz Državne geodetske uprave odgovorili su nam kako će u postupku provedbe nadzora preispitati naše navode te će ovisno o utvrđenom postupiti u skladu s odredbama Prekršajnog zakona. Iz Državnog inspektorata su nam pak odgovorili kako je prijava uvrštena u plan rada građevinske inspekcije te će nas o utvrđenom činjeničnom stanju izvijestiti po obavljenom inspekcijskom nadzoru.(telegram.hr)

Facebook Comments