Usprkos novom Zakonu o prometu situacija nije dobra: svaki treći kažnjeni vozač završi u zatvoru; najveća kazna je gotovo 40 tisuća kuna, no broj poginulih je čak i veći

Tijekom prve godine primjene izmjena i dopuna navedenog Zakona ukupno je sankcionirano 10.322 počinitelja koji su počinili 10.675 takvih najtežih prekršaja. Najveći broj prekršaja utvrđen je zbog:

vožnje pod utjecajem alkohola gdje je koncentracija bila veća od 1,50 g/kg – 3.808 prekršaja, upravljanja vozilom prije stjecanja prava – 3.376,
upravljanja vozilom za vrijeme dok je vozaču izrečena mjera zabrane upravljanja – 1.763. te
odbijanja podvrgavanja ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina –884 prekršaja.
Od ukupnog broja sankcioniranih počinitelja njih 3.580 odnosno 34,7 posto je uhićeno. Nadležnim sudovima je policija za 8.605 počinjenih prekršaja odnosno njih 80,6 posto predložila novčanu kaznu koja je potvrđena za 2.413 počinitelja. Za 1.263 počinitelja kazna nije potvrđena odnosno preinačene su u pravilu u blaže od predloženih. U preostalim slučajevima još se vode sudski postupci. Maksimalna potvrđena novčana kazna je u iznosu od 37.200,00 kuna.

Za 2.070 počinjenih prekršaja odnosno za 19,4 posto policija je predložila kaznu zatvora koja je za 813 počinitelja potvrđena, za 905 počinitelja nije potvrđena, dok se u preostalim slučajevima također vode sudski postupci.

Maksimalne potvrđene kazne zatvora od 30 do 120 dana, sudovi su određivali u slučajevima gdje su počinitelji u pravilu recidivisti odnosno osobe koje su više puta počinile najteže prekršaje i to: upravljali vozilima pod utjecajem alkohola gdje je koncentracija bila veća od 1,50 g/kg, upravljali vozilom prije stjecanja prava, upravljali vozilom za vrijeme dok im je izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom te za odbijanje ispitivanja ili liječničkog pregleda odnosno uzimanje krvi i urina.

Privremeno oduzimanje vozila
U navedenom razdoblju privremeno je oduzeto 30 vozila vozačima koji su u razdoblju od tri godine već bili najmanje dva puta pravomoćno kažnjeni za najteže prekršaje. (Policija može vozilo privremeno oduzeti vozaču koji je najmanje već dva puta pravomoćno kažnjen u trogodišnjem razdoblju, počevši od stupanja ovog Zakona na snagu, a ponovno počini neki od 8 navedenih najtežih prometnih prekršaja. Privremeno oduzimanje znači oduzimanje do odluke suda, koji je dužan odluku donijeti u roku od 15 dana.)
Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2019. godine, uvedene su značajne novine kojima je propisano strože kažnjavanje počinitelja osam najtežih prekršaja za koje je detektirano da uzrokuju najveća i najteža stradavanja u prometu:

prekoračenje dozvoljene brzine kretanja u naseljenom mjestu za više od 50 km/h,
vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru,
namjerni prolazak kroz crveno svjetlo,
vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,5 g/kg i vožnja pod utjecajem droga,
odbijanje podvrgavanju ispitivanja radi provjere da li u organizmu ima alkohola ili droga,
upravljanje vozilom prije stjecanja prava,
upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova i
upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta, dok je vozač isključen iz prometa ili mu je izrečena mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera. (Tportal)

Facebook Comments