Kozmetička deuhljebizacija: Evo koliko se smanjuju naknade za vijećnike na lokalnim razinama

Iako je najavljeno 20 posto vijećnika manje, ministar Ivan Malenica je sad predložio smanjenje od 10 posto. Vlada neće ići u reformu lokalne uprave, pa ovako barem smanjuju godišnje troškove za 100 milijuna kuna
Na sljedećim lokalnim izborima u svibnju birat ćemo 618 zamjenika župana, gradonačelnika i načelnika, te oko 825 vijećnika manje. Glavna je to izmjena Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi koje je upravo u javno savjetovanje pustilo Ministarstvo uprave i pravosuđa.

Trenutačno imamo 671 zamjenika, te 8254 lokalna vijećnika koje plaćamo. Ministar Ivan Malenica je proljetos najavio da će rez ići za 634 zamjenika i da će smanjenje vijećnika biti za 20 posto (oko 1600 vijećnika), ali iz prijedloga je vidljivo da su rezovi i manji. Zamjenici iz redova nacionalnih manjina ostaju. Dva zamjenika će imati samo županije s preko 250.000 stanovnika i gradovi preko 100.000 stanovnika, jednog oni od 35.000 do 100.000 stanovnika i U županijama manjim od 250.000 stanovnika. Zamjenika će imati i sjedišta županija bez obzira na broj stanovnika. Ministarstvo uprave obrazlaže da će se tako na lokalnim izborima (bez manjinskih) birati tek 53 zamjenika. Primjerice, po dva zamjenika će imati samo četiri najveća grada: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split i četiri županije. A samo još 21 grad i 16 županija će imati po jednog zamjenika. Mali gradovi, općine, uopće neće imati zamjenike.

Velika novost je da će se ići i na prijevremene izbore tamo gdje nema zamjenika, ako lokalni čelnik iz bilo kojeg razloga ne može obavljati svoju funkciju.

Također, oni koji se nadaju izdašnim naknadama kao vijećnici, sada će to moći zaboraviti. Zakon propisuje veoma restriktivno maksimalne naknade za vijećnike. Primjerice, u Zagrebu koji je najveći i gdje su vijećnici mogli zaraditi kroz odbore i Skupštine zaraditi i 200.000 kuna bruto godišnje, sada će moći godišnje zaraditi tek 16.000 kuna: ili 1.333 kune mjesečno neto. Sada su imali samo po sjednici 1500 kuna neto!

Dosad uopće nije bilo regulirano koliko se troši na naknade. Svaki grad, općina i županija su ih određivali za sebe. Pa je bilo paradoksa da mala općina ima veće naknade nego županija u kojoj se nalazi.

Sada zakon predlaže sljedeće maksimalne iznose po vijećniku. Iznosi su u neto iznosu i za godinu dana.

1) u županiji
– s više od 300.000 stanovnika – 16.000,00 kuna,
– s više od 200.000 do 300.000 stanovnika – 15.000,00 kuna,
– s više od 100.000 do 200.000 stanovnika – 14.000,00 kuna,
– do 100.000 stanovnika – 13.000,00 kuna;

2) u općini i gradu:
– s više od 300.000 stanovnika – 16.000,00 kuna
– s više od 100.000 do 300.000 stanovnika – 14.000,00 kuna
– s više od 60.000 do 100.000 stanovnika – 13.000,00 kuna
– s više od 35.000 do 60.000 stanovnika – 12.000,00 kuna
– s više od 20.000 do 35.000 stanovnika – 11.000,00 kuna
– s više od 10.000 do 20.000 stanovnika – 10.000,00 kuna
– s više od 5.000 do 10.000 stanovnika – 8.000,00 kuna
– s više od 1.000 do 5.000 stanovnika – 6.000,00 kuna
– do 1.000 stanovnika – 4.000,00 kuna.

Ministarstvo procjenjuje da će se ovim izmjenama uštedjeti oko 100 milijuna kuna godišnje. Građanima je dano nešto više prava u odlučivanju, pa ako se prikupi peticija s deset posto birača, gradsko vijeće mora raspraviti problem i dati svoju odluku. Također se uvode i zborovi građana.
Transparentnost financija je prilično općenito definirana i nije u skladu s obećanim. U prijedlogu zakona navodi tek da su jedinice lokalne samouprave dužne javno objaviti informacije o trošenju proračunskog novca na svojim internetskim stranicama koje moraju biti “lako dostupne i pretražive”.

Ona značajnija reforma lokalne uprave, u kojoj bi se smanjio broj općina i gradova ovdje nema. Tek se rade analize, pa je ovo svojevrsna kozmetička reforma kako bi se barem nešto uštedjelo u lokalnoj upravi./24sata/

Facebook Comments