Aktualno Hrvatska Hrvatska i svijet

Neuporabljiva 4202 stambena objekta

Na području Sisačko-moslavače županije po ažuriranim ArcGIS podacima, neuporabljiva su 4202 stambena objekta od dosad pregledanih 37.596.Nakon razornog potresa koji je u prosincu 2020. pogodio tu županiju prijavljene su štete na ukupno 39.711 stambenih objekata.

Prema najnovijim ArcGIS podacima, zbog vanjskih utjecaja neuporabljivo je 412 stambenih objekata.

Privremeno neuporabljiv je 3691 stambeni objekt i te objekte treba detaljno pregledati, dok na 4467 privremeno neuporabljivih objekata treba provesti mjere hitne intervencije.

Bez oštećenja uporabljiva su 704 stambena objekta, njih 7287 uporabljivo je bez ograničenja, a s preporukom o postupnju uporabljiva su 16.833 stambena objekta.(hrt)