Aktualno OG sada Ogulin

U nedjelju 7. svibnja održat će se izbori za članove vijeća nacionalnih manjina

Vlada je na sjednici održanoj 30. ožujka donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave, kao i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave. Zadnji izbori provedeni su 5. svibnja 2019. godine, a ove godine održat će se 7. svibnja.

Za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave na razini Karlovačke županije bira se po 25 članova vijeća bošnjačke i 25 članova vijeća srpske nacionalne manjine. U gradu Karlovcu birat će se po 15 članova vijeća bošnjačke te još toliko članova vijeća srpske nacionalne manjine. U Ogulinu će građani, s pravom glasa, birati 15 pripadnika srpske nacionalne manjine, a u općinama Josipdol, Plaški i Saborsko po 10.

Trenutno je u tijeku postupak zaprimanja kandidatura, koji će završiti 15. travnja, u 24 sata.

Iz državnog izbornog povjerenstva javljaju kako je biračima pripadnicima nacionalnih manjina omogućen pregled, dopuna i promjena podataka upisanih u registar birača. Zahtjevi za upis ili promjenu podataka upisanih u registar birača mogu se podnositi zaključno do srijede, 26. travnja.  Birači s područja Ogulina uvid u registar birača mogu izvršiti u Matičnom uredu Ogulin, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8 do 15 sati.

Na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta, te oni koji imaju važeću osobnu iskaznicu.

Napominje se da se osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 smatraju važećima, pa će birači kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine, biti u popisu birača.

Detaljne informacije o provedbi ovih izbora dostupne su i na službenoj web stranici Grada Ogulina.