Uspješna Ženska akcija Saborskog

U Saborskom je održana 7. redovna godišnja Skupštine udruge Ženska akcije Saborsko.

Predsjednica Kata Sertić je izvijestila o prošlogodišnjem rezultatu i radu članica Ženske akcije Saborsko, što ne prepoznaje samo lokalna sredina već je ŽAS prepoznatljiva i puno šire po svom radu i zalaganju za opće društveno dobro i boljitak okoline u kojoj živimo. Priključile su se LAG-u Frankopan. Sudjelovale su na Županijskom sajmu RuralKa Karlovac na kojem su prisustvovale sa svojim rukotvorinama a samim tim i predstavljale svoju općinu, na župnim događanjima povodom proslave Sv. Ivana Nepomuka i proslave Male Gospe. Prepoznate su i u Karlovačkoj županiji s kojom imaju jako dobru suradnju. kroz razne projekte. Županija im je odobrila sredstva kroz ured Zdravstva i socijalne skrbi, u iznosu od 23.000,00 kuna za projekt “Saborsko da se ne zaboravi“ kojeg su u cijelosti izrealizirale u suradnji sa HVIDR-om Saborsko i otvorile Spomen sobu poginulim i živućim braniteljima u čast 25 godina od tužnog stradavanja Saborsko.

Sudjelovale su i na Festivalu zelja i meda u Ogulinu, kao i u dva navrata na Božićnom sajmu u Ogulinu, zahvaljujući aktivnom radu pridruženih članica.

Predsjednica je naglasila kako su uspjele izvršiti sve svoje obaveze i uredno podmiriti sve svoje račune za najam prostora, tako i za najam prostora za Spomen sobu. Također je naglasila da su nastavile sad već tradiciju Ugovora sa NP Plitvička Jezera, sklopile su Ugovor i sa POU Ogulin gdje njihove ličke kape i kapice krase police suvenirnice u Muzeju u Ogulinu. Tokom cijele godine su uređivale dekoracijama crkvu Sv. Ivana Nepomuka kao i crkvicu Majke Božje od Rozalija na groblju. Priključile su se svim obljetnicama i obilježavanju važnih datuma za općinu Saborsko, od Dana općine, godišnjice stradavanja Saborskog, do godišnjice otvaranja i blagoslova crkvice na groblju.

Uz potporu općine po prvi puta su imale Dane otvorenih vrata u općini, gdje su kroz projekt „Štand u svijetu“ prezentirale rukotvorine prezentirale, u turističke svrhe.

Sudjelovale su na promociji filma 104 sumraka u Slunju o događanjima o Domovinskom ratu vezana i za općinu Saborsko.

U planu rada za ovu godinu je javiti se na dva natječaja prema Karlovačkoj županiji i općini, kao i vođenje FB stranice Ženske akcije Saborsko i Žene Saborsko. Već nekoliko godina dobivaju pozive za Jesen u Lici pa će ove godine raditi na tome da započnu suradnju i sa Ličko senjskom županijom.

Na kraju Skupštine obratio im se načelnik općine Saborsko Marko Bićanić. On ih je pohvalio da su najbolja i najaktivnija udruga. Zahvalio je svima što toliko svog slobodnog vremena žrtvuju za opće dobro sredine u kojoj žive. Poželio im je daljnji uspješni rad, obećao i ove godine financijsku potporu,u skladu sa mogućnošću proračuna općine kao i podršku u svim daljnjim projektima kroz natječaje.

Facebook Comments