Marija Lovrić

 

Marija Lovrić rođena 8. rujna 1947. u Zagorju kod Ogulina. Osnovnu školu završila je u rodnom mjestu, srednju školu u Rijeci, a Pedagošku akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1970. Prvo zaposlenje bilo joj je u Osnovnoj školi Zagorje u trajanju od osam godina, a potom je nastavila raditi kao likovni pedagog u Osnovnoj školi Ivane Brlić- Mažuranić u Ogulinu sve do 1993. godine, a posljednjih dvadeset godina obnaša funkciju ravnateljice škole sve do 1. siječnja 2013. godine, kada odlazi u mirovinu.
Cijeli radni vijek usko je vezan za likovno stvaralaštvo djece, što je sigurno u njoj potaknulo da se od 1989. i sama intenzivnije počne baviti slikarstvom. Od tada pa sve do danas sudjelovala je na četrdesetak izložbi- skupnih i samostalnih (Zagorje, Ogulin, Rijeka, Karlovac, Senj, Selce, Delnice, Čakovec, Bjelolasica) i u likovnim kolonijama.
Od 1992. godine član je Likovnog društva “Frankopan” u Ogulinu i sve te godine obnaša dužnost tajnice i predsjednice društva.

 

 

 

 

 

Facebook Comments