Impressum

Nakladnik OG Portala: Udruga za demokraciju i civilne aktivnosti Ogulin, Škrile I/45 47300 OGULIN
Matični broj 4346157
OIB 64066151834
Žiro račun HR 9724020061100731196
Web stranica udruge: www.udica-ogulin.hr
Adresa redakcije: Alojzija Stepinca 2, Ogulin
Redakcija:
gl. urednik: Goran Crnković
novinar: Dubravka Vuković, Goran Crnković, Tina Trivanović, Martina Sušan Regetaš
suradnici: Franjo Biundović, Zdravko Kedžo, Krešimir Rendulić, Jadranko Hodak, Tamara Petrichor
foto suradnici: Zdravko Špehar, Nina Crnogaj, Marinko Francetić
Web usluge za OGPortal:  Obrt za usluge DESIGNIS, Opatinec
Kontakt:
Tel: 047-731586
mob: 095-3722889
095-5218353
Prodaja i marketing
Dubravka Vuković
[email protected]
047-731586
095-722889
Facebook Comments