Vrijeme je za košarku!

Vrijedni članovi Košarkaškog kluba Ogulin već duže vrijeme rade na uređenju košarkaškog igrališta u Saborčanskoj ulici, za koje su izradili plan aktivnosti u nekoliko etapa. Do sada su preuredili postojeći objekt , sa tuševima, klupskim prostorom, malom teretanom, klupskim trofejima i slikama. Taj dio većim dijelom su završili 2009. ali uvijek ima nekih sitnih radova na održavanju i dodatnom uređivanju. Drugi dio plana je postavljanje osvjetljenja, reflektora, što su financirali preko natječaja koje je objavio HEP, a  nešto vlastitim  sredstvima koja su prikupili od sponzora i vlastitih donacija, potom od dotacije iz sportske zajednice koje su pažljivo trošili i štedjeli, te naravno uz pomoć grada.

Ovaj projekt je vrijedan oko  35.000 kn. Za kraj je planirano asfaltiranje a postavljena je sva instalacija, te novi stupovi i rasvjeta. Kad završi dvoranska sezona planiraju se prijaviti na još neke natječaje,  kako bi mogli popraviti ograde oko igrališta i zidove, te sve obojiti. Zadnja faza plana za ovo igralište je postavljanje nove podloge, koja bi pridonijela većoj sigurnosti, a i išla bi u korak sa vremenom. Za tu fazu već su odrađena geodetska mjerenja u odstupanjima podloge i jedan opsežan elaborat kojim bi smanjili, odnosno doveli na minimum rizike pri postavljanju nove gumi podloge. Naravno da je to i najteži dio cijele priče, jer je financijski najskuplji, a i radovi su vrlo delikatni. Dakle,  i u tom dijelu sve je spremno, samo se čekaju sredstva. Inače, riječ je o igralištu koje je građeno još 60-tih godina i ono je, može se reći, spomenik sportske kulture u našem gradu, te bi bila šteta da propadne. Kažu “glavni krivac” za to je  Miljan,  koji nikome neda mira, no sve aktivnosti ipak zajednički vode Miljan Vorkapić, Boris Grgurić i Boris Knežević.

Facebook Comments