Ministarstvo nije znalo za promjenu

Ministarstvo kulture RH je na temelju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu, odobrilo POU Ogulin iznos od 500.000,00 kn za opremanje polivalentne, multimedijalne (kino i kazališne) dvorane, te 1.500.000,00 kuna za daljnje uređenje i opremanje polivalentne, kino-kazališne dvorane.
Kao prilog natječajnoj dokumentaciji, Ministarstvu su dostavljeni izvedbeni projekti i troškovnici, te je Ministartvo projekt uvrstilo u kapitalne investicijske projekte.
Kako su se u međuvremenu pojavili neki novi momenti o kojim je pisao i OGportal i kako je poništen natječaj za izbor ravnateljice, te je ona postala vršiteljica dužnosti ravnateljice, zamolili smo Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta, ali i Ministarstvo kulture, da nam odgovore na pitanje jesu li ugovori koje je sklopila POU Ogulin sklopljeni sa Ministarstvom kulture te sa dobavljačima i izvođačima radova na zgradi POU Ogulin, pravovaljani? Ta je sumnja izražena i na sjednici Gradskog vijeća, pa smo odlučili provjeriti što o tome misle odgovorni.
Odgovor nam je stigao od Upravnog vijeća, a u njemu stoji:
Upravno vijeće je mišljenja da su svi ugovori koje je Pučko otvoreno učilište Ogulin sklopilo s Ministarstvom kulture, te s dobavljačima i izvođačima radova na zgradi POU Ogulin i Starom gradu Ogulinu pravovaljani. Upravno vijeće je ravnateljici POU Ogulin odobrilo provođenje postupaka javne nabave za sve naručene i izvršene radove na rekonstrukciji zgrade POU Ogulin i Starog grada Ogulina. Po okončanju postupaka javne nabave Upravno vijeće donijelo je odluke kojima je ovlastilo ravnateljicu za sklapanje svih potrebnih ugovora po pojedinim fazama radova, a svi ugovori su sklapani na temelju prethodne pisane suglasnosti gradonačelnika”- stoji u odgovoru predsjednika Upravnog vijeća Milana Sabljaka.

Odgovor na pitanje, koje smo proslijedili Ministarstvu kulture 15. ožujka, dobili smo upravo danas, a u njemu stoji:
“Ministarstvo kulture nije zaprimilo službenu obavijest o promjeni zakonskog zastupnika POU Ogulin kao korisnika sredstava. U trenutku sklapanja ugovora, potpisnik ugovora bio je zakonski zastupnik korisnika sredstava te su svi potpisani ugovori pravovaljani do obavijesti o službenoj promjeni zakonskog zastupnika korisnika sredstava. Po primitku službene obavijesti o promjeni zakonskog zastupnika korisnika sredstava, odnosno razrješenju potpisnika ugovora i imenovanju drugog zakonskog zastupnika tj. ravnatelja/ice POU Ogulin, Ministarstvo kulture sklopit će ugovor s imenovanim zakonskim zastupnikom korisnika, odnosno s ravnateljem POU Ogulin.”

 

 

Facebook Comments