Aktualno Županija

Karlovac među najposjećenijim kontinentalnim gradovima, i ostala mjesta u županiji dobro stoje

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o turističkim kretanjima u veljači ove godine, iz kojih je vidljivo da je turistička godina počela vrlo dobro, čak odlično, na području cijele Republike Hrvatske, a tako i u Karlovačkoj županiji. Dakako, za nadati se da trenutni problemi na graničnim prijelazima ipak neće potrajati i tako ugroziti hrvatske turističke prihode.
U veljači je u našoj županiji posebno dobro stajao Karlovac, koji već treću godinu zaredom bilježi konstantan porast broja turista i noćenja. Sa 1.406 gostiju koji su ga posjetili u veljači, Karlovac je među najposjećenijim kontinentalnim gradovima – ne računajući Zagreb, više turista posjetilo je samo Osijek i Vukovar. Što se tiče odnosa s prošlim razdobljima, tih 1.406 turista je 19,4% više nego u veljači prošle godine, a ostvarili su 2.007 noćenja, što je 16,1% više nego u drugom mjesecu lani. Pritom je, dakako, riječ samo o turistima koji su ostvarili i barem jedno noćenje, a onih koji su posjetili naš grad u jednodnevnim izletima bilo je i daleko više, prvenstveno zahvaljujući Aquatici, koja je u prva tri mjeseca godine imala gotovo 20.000 posjetitelja, od kojih su mnogi bili iz drugih hrvatskih gradova i inozemstva.
I gotovo svi drugi gradovi Karlovačke županije imali su u veljači pozitivne turističke pomake. Iznimka je jedino Slunj, koji je po broju turista i noćenja drugi iza Karlovca (880 dolazaka – 987 noćenja), no u odnosu na prošlu godinu to je znatan pad od 30% manje i posjeta i noćenja. Duga Resa i Ogulin, pak, imaju znatan porast turističkih dolazaka, ali ne i noćenja. Tako je Ogulin u veljači posjetilo 498 turista, što je 66% više nego u veljači prošle godine, ali ostvarili su otprilike isti broj noćenja (677) kao i znatno manja brojka turista lani. U Dugoj Resi je porast broja turista u veljači još veći – bilo ih je 413 ili čak 83% više, no ostvarili su 8% manje noćenja nego lani, ukupno 528.
Vesele pomaci u Ozlju, koji puno ulaže u svoju prepoznatljivost, a dosad su ga turisti uglavnom zaobilazili. Još uvijek su to male brojke, ali 85 turista i 167 noćenja koliko su ostvarili u veljači je čak 136% gostiju i 160% noćenja više nego lani!
DZS je objavio i podatke o dvije općine Karlovačke županije (za ostale, nažalost, nema podataka). Uz ljetnog turističkog rekordera Rakovicu, koja i u veljači ima vrlo solidne rezultate (533 gosta i 780 noćenja, što je 30% turista i 24% noćenja više nego lani), DZS je obradio podatke i za Bosiljevo. Ovu je općinu u veljači posjetilo 39 gostiju, koji su ostvarili 74 noćenja. (kaportal.hr)