Kandidacijska lista nositelja Tomislava Luketića

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: TOMISLAV LUKETIĆ, mag. ing. el.

Kandidatkinje/kandidati:
1. TOMISLAV LUKETIĆ, mag. ing. el.
2. DALIBOR KOVAČIĆ
3. BRANKA STOŠIĆ
4. ANDRIJANA KOMAZEC ŠEGAN, dipl. uč.
5. VLASTA LUKETIĆ, prof.mat. i inf.
6. VESNA MARKOVIĆ
7. ANA LUKETIĆ
8. SABINA MAGLIČIĆ
9. NADA KOMAZEC, prof. eng. j.
10. MARIO LOVNIČKI
11. ZRINKO GRGURIĆ;
12. TOMISLAV GAŠPAROVIĆ
13. TOMISLAV MAMIĆ;dipl.ing. prom.
14. TOMISLAV RENDULIĆ
15. IVICA MAREKOVIĆ
16. KRUNOSLAV CINDRIĆ
17. KRUNOSLAV MATIJAŠIĆ

Facebook Comments