Izvješće NL Matija Cindrić

Temeljem čl.12 Zakona o finanaciranju političke aktivnosti i izborne promidžbe NN 48/13 (pročišćeni tekst) kandidacijska lista grupe birača za Gradsko vijeće Grada Ogulina nositelja Matije Cindrića (na izborima 21.05.2017.g.) izvještava zainteresiranu javnost da je spomenuta kandidacijska lista do dana 15.05.2017.g. imala vlastita sredstva za financiranje izborne promidžbe. Stanje transakcijskog računa posebnih namjena na spomenuti dan iznosi 500 kn.

Za kandidacijsku listu grupe birača:

nositelj liste:

Matija Cindrić

 

Facebook Comments