DNEVNO IZVJEŠĆE PUZS KARLOVAC ZA 06./ 07. lipnja 2017. godine

U protekla 24 sata Županijski centar 112 (ŽC 112) Karlovac zaprimio je 129 poziva građana. Od poziva hitne zdravstvene problematike Županijskog zavoda za hitnu medicinu, građani su preko ŽC 112 zatražili pomoć u 13 navrata, od toga je u 7 poziva zatražena intervencija medicinskog tima dok su 6 poziva bila savjetodavne naravi.

Relativno mirno. Događaji su slijedeći.

1. Vatrogasne intervencije
JVP grada Karlovca imala je tehničku intervenciju prekrivanje grafita i intervenciju požara auta van ograde A1 25km.

Facebook Comments