DNEVNO IZVJEŠĆE PUZS KARLOVAC ZA 22./ 23. lipnja 2017. godine

 

U protekla 24 sata Županijski centar 112 (ŽC 112) Karlovac zaprimio je 170 poziva građana. Od poziva hitne zdravstvene problematike Županijskog zavoda za hitnu medicinu, građani su preko ŽC 112 zatražili pomoć u 21 navrata, od toga je u 14 poziva zatražena intervencija medicinskog tima dok su 7 poziva bila savjetodavne naravi.

Teška prometna nesreća sa smrtnim posljedicama u naselju Pavlovac na D-1. Događaji su slijedeći.

1. Vatrogasne intervencije
JVP grada Karlovca imao je tehničku intervenciju, DVD Slunj imao je tehničku intervenciju u nesreći u prometu i sanaciju prometnice, a DVD Josipdol imao je kontrolirano spaljivanje korova.

Facebook Comments