Ukupno 61.815 vozila registrirano je u Karlovačkoj županiji, od toga 45.712 automobila – u odnosu na 2015. umirovljen jedan autobus

S prvim danom ove godine na području Karlovačke županije, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, bilo je registrirano ukupno 61.815 vozila, od čega je, dakako, najviše osobnih automobila – 45.712.

Godinu prije bilo je 59.923 vozila pa je riječ o bitnom porastu, budući je u proteklih pet godina u prosjeku broju vozila rastao za oko 500 godišnje, a sada ih je gotovo dvije tisuće više! Upravo je kod automobila, očekivano, i najveći rast, jer ih je godinu ranije bilo 44.412, odnosno ravno 1.300 manje.

Rastao je, ali znatno manje, i broj mopeda i motocikala. Na početku prošle godine bilo ih je 3.958, a na kraju – 4.012.

S druge strane, smanjio se broj kamiona i drugih teretnih vozila – sa 4.327 na 4.264, a na kraju 2016. godine u županiji je bio i ravno jedan bus manje – umjesto 152 ostao je 151.

Opao je i broj poljoprivrednih vozila i traktora – sa 7.074 na 7.044. (kaportal.hr)

Facebook Comments

No announcement available or all announcement expired.