Informacija o ruševnom objektu u Ogulinu, Zagrad 42

Građevinska inspekcija je 6. lipnja 2008. izdala rješenje suvlasnicima ruševne obiteljske kuće da otklone oštećenja ili da uklone građevinu. Do danas suvlasnici nisu postupili po izdanom rješenju.

Grad je usmenim i pisanim putem požurivao postupanje građevinske inspekcije (zadnji dopis poslan je 4. srpnja 2017.). Županijska uprava za ceste i Stambeno komunalno gospodarstvo su očistili nogostup i prometnicu prilikom zadnje vremenske nepogode jer su dijelovi objekta pali na iste. Jedan od suvlasnika zgrade nas je izvijestio da se planira rušenje objekta do kraja godine.
Grad je ponovno postavio zaštitu oko objekta da se upozori prolaznike na opasnost. (ogulin.hr)

Dopisi 

O ovom slučaju već je pisao i OGportal u svom članku “Složna braća kuću ruše” od 29. ožujka. Tada smo objavili i ove fotografije.

Facebook Comments