Stambeno “friziralo” dobit?

Stambeno komunalno gospodarstvo, tvrtka u vlasništvu Grada Ogulina, lani je ostvarila prihod od  7.374.082 kune. Istodobno su rashodi iznosili 7.305.253 kune, pa je zabilježena dobit od 43.628 kuna.
O tome je opširnije govorio direktor SKG-a Ivica Salopek, podnoseći izvješće o poslovanju na sjednici Gradskog vijeća. Naglasio je i kako imaju kratkoročnih potraživanja od kupaca i to najviše za odvoz komunalnog otpada, 1,13 milijuna kuna, za grobne usluge 420 tisuća, za centralno grijanje  377 tisuća, za zakupnine poslovnog prostora 190 tisuća, a ostalih je potraživanja 197 tisuća, što zajedno iznosi 2,3 milijuna kuna.
“Potraživanja se utužuju, povećavaju se troškovi naplate, a sama naplata je i dalje neizvjesna”-rekao je Salopek, napominjući i da su smanjeni prihodi u odnosu na godinu prije, posebno na poziciji deponiranja otpada na odlagalištu otpada Sodol, budući je najveći kupac Ekoflor Jastrebarsko smanjio odlaganje otpada za 40 posto, u odnosu na 2015. Neplanirani troškovi sanacije požara na odlagalištu Sodol koštali su ih više od 43 tisuće kuna i značajno su utjecali na likvidnost i poslovanje, kao i troškovi sanacije kvara radnog stroja na odlagalištu, u iznosu od 41.853 kune. Stoga se nije ulagalo u modernizaciju poslovanja, za što će se morati  pronaći izvori financiranja.
Veći prihodi su  evidentirani na pozicijama usluga groblja i grobne naknade, zbog preuzimanja novih groblja na upravljanje.
Najviša prosječna neto plaća u Stambeno komunalnom gospodarstvu lani je iznosila  9.041 kunu, a najniža 3.254 kune.
Izvješće SKG-a gradski vijećnici nisu prihvatili, a najkritičniji je bio Siniša Ljubojević (DSS). On je upitao je li gradu fakturiran račun za odlagalište Sodol, a ako je znači da je SKG zapravo negativno poslovao, jer grad nije bio obvezan platiti taj račun, s obzirom da odlagalištem upravlja SKG.
Boris Grgurić, uime nezavisnih vijećnika, smatra da se moglo napraviti daleko više, a nezadovoljan je bio i gradonačelnik Dalibor Domitrović. Jedino su bili zadovoljni vijećnici HDZ-a i njihov partner iz HSU-a.

Facebook Comments