Županijski vijećnici danas u svojim klupama

Danas se održava 4. sjednica Županijske skupštine. Početak je zakazan za  9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca. Za sjednicu je predložen dnevni red od 16 točaka i to:

1.    Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Županijske skupštine
2.    Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine
prilozi-sažetak, prilog – RAZDJEL I, RAZDJEL II, RAZDJEL III, RAZDJEL IV, RAZDJEL V, RAZDJEL VI,
RAZDJEL VII, RAZDJEL VIII, RAZDJEL IX, IZVJEŠTAJ-sažetak, IZVJEŠTAJ
3.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu
4.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu
5.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.
6.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda d.d.
7.    Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
8.    Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
9.    Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2016. godini
10.    Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2016. godini
11.    Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2016. godini te aktivnosti u 2017. godini
12.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije
13.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Područne škole Zagorje
14.    Prijedlog Odluke o uporabi sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu školskih ustanova kojima je osnivač Karlovačka županija
15.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu
16.    Program rada Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu

Facebook Comments