Obilazak općina Plaški, Saborsko i Rakovica

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa svojim zamjenicima i pročelnicima upravnih odjela te direktorima/ravnateljima tvrtki i ustanova obišao je općine Plaški, Saborsko i Rakovica te OŠ Plaški i OŠ Eugen Kvaternik u Rakovici, u okviru plana obilazaka općina i gradova te ustanova i tvrtki kojima je Karlovačka županija osnivač.

Tako je u četvrtak, 28. rujna, posjetio Osnovnu školu Plaški i Općinu Plaški. Potom je održan posjet Općini Saborsko, a zatim OŠ Eugen Kvaternik u Rakovici. Posjet je završio sastankom s vodstvom Općine Rakovica.
Cilj posjeta je bio upoznati se s aktualnom situacijom, problemima i mogućnostima te planovima razvoja i projektima koje ove škole, odnosno općine imaju. Kako je istakao župan Jelić, zadaća je Karlovačke županije da ravnomjerno razvija sve svoje jedinice lokalne samouprave te da rješava probleme koje tište vodstvo i građane ovih općina. Županija mora biti servis građana te spona između jedinica lokalne samouprave i državne vlasti, na način da rješava njihove probleme ali i otvara prostor ka državnim tijelima vlasti u cilju razvoja svih djelova Karlovačke županije. (kazup.hr)

 

Facebook Comments