Popunjeni svi vrtićki kapaciteti

Nova školska godina počela je  1. rujna 2017. a u Dječjem vrtiću Bistrac  školsku godinu počeli su  sa popunjenošću svih kapaciteta: u redovni program upisali su 36-oro nove djece, te ih je sada ukupno 141, u pet mješovitih i jednoj starijoj skupini, rekla nam je ravnateljica Ivanka Turković.
U predškolu se predbilježilo 80 djece, a u igraonicu isto  toliko.  Predškola će početi sa radom 16. listopada, a igraonica dan kasnije,  17. listopada.
Uprava vrtića i ovim putem moli roditelje koji još nisu prijavili svoje dijete, a ono je školski obveznik, da to učine što prije.
Također doznajemo da je sukladno Zakonu o javnoj nabavi provedena  javna nabava za nastavak radova na nadogradnji Vrtića.
Donesena je i odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Kada prođe rok mirovanja i rok za žalbu, te odluka postane izvršna, sklopit će se ugovor sa punuditeljem. Tko je najpovoljniji, za sad nam ne mogu reći.

Facebook Comments