Karlovačka županija i Ministarstvo turizma ulažu 500 tisuća kuna u razvoj cikloturizma u okviru projekta “KAŽU – pedala”

Karlovačka županija u suradnji s Ministarstvom turizma uložit će 500 tisuća kuna u razvoj cikloturizma. Riječ je o projektu “KAŽU – pedala”, kojim će se obogatiti turistička ponuda u županiji, ali i produljiti turistička sezona.
U sklopu projekta izradit će se Operativni plan razvoja cikloturizma Karlovačke županije, dovršiti uređenje i trasiranje dvije započete cikloturističke rute, postaviti 14 servisnih stanica za bicikle na području cijele županije, postaviti prometne znakove na trasiranim cikloturističkim rutama, izraditi internetsku stranicu cikloturizma Karlovačke županije te tiskati dvije tisuće komada sklopivih zemljovida i promotivnog materijala. Za potrebe cikloturista izrađen je i poseban kartografsko-informativni materijal ‘Cycling adventure’ za područje Karlovca i Duge Rese, s time da se na sličan načina planiraju pokriti i preostali dijelovi županije.
U kontekstu operacionalizacije aktivnosti koje proizlaze iz Akcijskog plana razvoja cikloturizma treba posebno naglasiti činjenicu da se razvoj cikloturizma uklapa i u glavne smjernice ključnih razvojnih dokumenata na nacionalnoj i na europskoj razini. U slučaju Hrvatske to se u prvom redu odnosi na Strategiju razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, u kojoj je cikloturizam prepoznat kao jedan od proizvoda s najvećom perspektivom razvoja, a na europskoj razini na dokument Europa 2020  koji promiče učinkovito korištenje prirodnih resursa.(KAportal)
Facebook Comments