U ponedjeljak počinje Dječji tjedan 2017. – Ljubav djeci prije svega

Pod motom „Ljubav djeci prije svega“ Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s Društvima Naša djeca u gradovima i općinama, u prvom punom tjednu listopada, organizira Dječji tjedan.

Nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom nastoji se skrenuti pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu.

Ove godine Dječji tjedan počinje u ponedjeljak 2. listopada 2017. na Međunarodni dan djeteta, a završava u nedjelju 08. listopada 2017.

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna i ove godine su:
• usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
• organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu,
• pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,
• poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, kao i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire,
• te da se dodatno u javnosti ističe i poruka, koja izražava glas djece: Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!
Za slijedeći tjedan, od ponedjeljka do nedjelje predviđeno je mnoštvo akcija i događanja, s napomenom da se aktivnosti koje su predviđene na otvorenom prostoru, u slučaju lošeg vremena, neće održati, osim programa Gradske knjižnice i čitaonice.

 

Facebook Comments