Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. organizirala je radionicu

 
Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. organizirala je radionicu u svrhu informiranja Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Razvojna agencija Karlovačke županije objavili su Poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za jedinice lokalne samouprave (I., II. i III. skupina prema stupnju razvijenosti) i jedinice područne (regionalne) samouprave (I. i II. skupina prema stupnju razvijenosti).
Prihvatljiva područja sufinanciranja uključuju projektne prijedloge lokalnih razvojnih projekata koji obuhvaćaju ulaganja u:
• komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare)
• socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.
Radionici je nazočila i zamjenica župana Martina Furdek-Hajdin i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Željko Fanjak.

https://www.kazup.hr/52-clanci/1000209-odrzana-radionica-u-svrhu-informiranja-poziva-za-iskaz-interesa-za-sufinanciranje-projekata-prema-programu-pripreme-lokalnih-razvojnih-projekta-prihvatljivih-za-financiranje-iz-esi-fondova.html

Facebook Comments