Najvažniji projekt obrane od poplave najmanje odmakao u realizaciji – do tada Grad provodi interventne zahvate na više lokacija

Grad Karlovac je od 2014. godine uložio više od pet milijuna kuna vlastitih sredstava u male interventne zahvate obrane od poplave ali kad se zna da je nastala šteta od prošle poplave samo na objektima u gradskom vlasništvu bila veća od 50 milijuna kuna, to već dovoljno govori.
Danas je na Ilovcu kod autoceste predstavljen jedan takav “mali projekt”, ali koji itekako može pomoći ljudima u Zagrebačkoj ulici u zaštiti njihove imovine. Radi se, naime, o izgradnji montažne zapornice koja služi za zaštitu od povratnih voda rijeke Kupe. Projekt je jedan u nizu odrađenih od Grada Karlovca, na temelju vlastitih iskustava. Nedostatke su na terenu uočili vatrogasci i ostale službe tijekom prošlih poplava, pa je Grad krenuo u interventne mjere koje se, kaže gradonačelnik Mandić, ipak mogu odraditi bez neke velike papirologije, odnosno posebne dozvole za građenje.
Interventne mjere
– Grad Karlovac i Hrvatske vode na raspolaganju imaju dva milijuna kuna za tu namjenu, a radi se o nivelaciji kanala Mostanje gdje je postavljena priručna zapornica. Drugi je projekt malčiranje ušća između rijeka Mrežnice i Korane da se kod visokih voda omogući što brže otjecanje vode. Nadalje su dva projekta na Velikoj Jelsi gdje plavi dio oko Žumberačke ulice i postoji problem s oborinskim vodama iznad naselja. Kod Plodina na Baniji će se napraviti kanal i tamo više neće biti plavljenja oranica. Zadnja interventna mjera je kanal Orlovac, rekao je zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak.
– Kao Grad možemo odraditi neke aktivnosti i mjere u obrani od poplave i sad smo napravili korak dalje, te u dogovoru s Hrvatskim vodama napravili plan interventnih mjera. To su aktivnosti koje se mogu brzo odraditi a njima postižemo da na nižim vodostajima, od 700 do 750 centimetara nema plavljenja nekih područja, rekao je Mandić.(KAportal)
Facebook Comments