Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi

Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo, u suradnji sa Centrom za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije i Projektnim timom za palijativnu skrb Karlovačke županije organizirali su obilježavanje Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi koji je održan u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice I. G. Kovačić. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi održan je i stručni skup na temu: Odraz „Strategije razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2015.-2018.godinu“ na implementaciju palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji. U ime Karlovačke županije skupu je nazočila zamjenica župana  dr. sc. Vesna Hajsan-Dolinar.(KAzup)
Facebook Comments