Natječaj završen, postupak izbora u tijeku

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta na sjednici od 6. listopada raspisalo je natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Kako je rok za prijave istekao, zanimalo nas je koliko je prijava na ovaj natječaj stiglo i kada će se znati rezultati. Stoga smo poslali upit Upravnom vijeću POU Ogulin i vrlo brzo dobili odgovor iz kojeg saznajemo:

Pristigle su 3 prijave koje je pregledalo UV Učilišta. Očekuje se još, na temelju natječaja, razgovor sa kandidatima a UV zasada nije odredilo termin istoga. Stoga niti ne znamo kada će UV donijeti odluku o odabiru.”
Dakle, cijeli postupak još je u tijeku, a prema natječaju, zadnji rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja je 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Facebook Comments