Grad Karlovac prepolovit će naknade članova upravnih vijeća i nadzornih odbora – u 2018. predviđena ušteda oko 300.000 kuna

– Donijeli smo odluku da ćemo prepoloviti naknade za rad upravnih vijeća. Jednako tako će naknade nadzornih odbora, koji se financiraju iz gradskih tvrtki, biti prepolovljene. To je na razini godine u jednom i drugom dijelu oko 300.000 kuna. Uštede iz gradskog dijela ići će za subvencioniranje vrtića obiteljima s više djece, iz tvrtki u natječaj za udruge civilnog društva, najavio je gradonačelnik Damir Mandić nakanu Grada da iduće godine uštedi na onome što je oporba godinama predlagala: novcu koji daje članovima upravnih vijeća ustanova i nadzornih odbora tvrtki.
Osam tvrtki, šest ustanova
Grad je vlasnik ili suvlasnik 8 tvrtki – Čistoće, Gradske toplane, Inkasatora, Hrvatskog radio Karlovca, Hostela Karlovac u Selcu, Mladosti, Vodovoda i kanalizacije, te Zelenila, kao i 6 ustanova – Aquatike, Gradskog kazališta, Gradske knjižnice, Gradskog muzeja i dječjih vrtića Četiri rijeke i Karlovac.
Koliko je to ukupno članova upravnih vijeća i nadzornih odbora, koliko je do sada izdvajano za njihov rad, odnosno, koliko će to iznositi iduće godine, u Gradu nisu precizirali. Tek su naveli da naknade članovima upravnih vijeća određuje Vijeće, a nadzornih odbora gradonačelnik i da je trenutno neto 738 kuna. Ubuduće bi trebali dobivati koliko i gradski vijećnici.
Na snazi od 1. siječnja
– Prema Nacrtu Proračuna za 2018. godinu naknade u upravnim vijećima izjedančavaju se sa naknadama gradskih vijećnika u iznosu od 328 kuna po održanoj sjednici. Prijedlog nove odluke naći se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. godine. Jednako tako prema odluci gradonačelnika visina naknade članovima nadzornih odbora iznosit će 328 kuna, najavili su iz Grada.
U Nacrtu proračuna za 2018. predviđeno je 40.000 kuna za rad upravnih vijeća Knjižnice i Muzeja, Zorin doma 47.500, Dječjeg vrtića Četiri rijeke 39.000, a Dječjeg vrtića Karlovac 38.750 kuna.
U nadzornim odborima tvrtki, odnosno, upravnim vijećima ustanova obično je 5 članova.(KAportal)
Facebook Comments