Prometni čep kod škole

Postalo je uobičajeno da roditelji svoju djecu, osnovnoškolce, dovoze vozilima u školu i dolaze po njih nakon završetka nastave, posebice kada je lošije ili hladnije vrijeme. Takav je slučaj i ovih dana, kada smo fotografijama zabilježili pravi prometni čep kod Prve osnovne škole, gdje je pristupna cesta u oba smjera bila pretrpana automobilima i školskim autobusom. Takva prometna pat pozicija prenijela se i na glavnu, Bolničku ulicu, iz koje vozila, koja su to trebala, nisu mogla ući prema osnovnoj školi. Razlog zastoja su vozila koja na izlazu iz škole žele skrenuti u lijevo u Bolničku ulicu (prema Sv Roku), a koja pri tome moraju voditi računa o prometu Bolničkom iz oba smjera, što jako usporava protočnost prometa. Možda bi se, barem kao trenutno rješenje, mogao pri izlasku sa školske ceste, odrediti obavezan smjer u desno, prema kružnom toku, što bi ubrzalo protočnost prometa. Onaj manji dio vozila koji želi prema Sv Roku, mogao bi se u kružnom toku okrenuti i uputiti u željenom smjeru.

Facebook Comments