Program za mlade

U prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin održana je, druga po redu, javna rasprava o Nacrtu programa za mlade Karlovačke županije. Izradu nacrta ovog programa zajedničkim snagama rade županijski Upravni odjel za školstvo i Udruga Carpe Diem iz Karlovca. Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Karlovačke županije.

Prezentaciju programa održala je Irena Božičević voditeljica projekta, koja je ujedno i viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za školstvo Karlovačke županije.

Udruga Carpe diem je za potrebe ovog projekta provela anketu među mladima na području županije, koja je otkrila kako mlade najviše zanima područje zapošljavanja i rješavanje stambenog pitanja. Ovim programom nastojat će se zadovoljiti interese mladih, a kako bi on krenuo u provedbu nužno je da ga u veljači usvoji županijska skupština. Karlovačka županija je u ovogodinjem proračunu već osigurala za sada 100.000 kuna za njegovu realizaciju, navodi Irena Božičević, voditeljica projekta.

Javnoj raspravi nazočila je i zamjenica gradonačelnika Ivana Salopek Šumonja.

Facebook Comments