Mandić zadovoljan izborom nove direktorice, ali očekuje od svih, i Turističke zajednice i Gradske uprave, više rada

– Nakon što su provedena pisana testiranja na Zavodu za zapošljavanje, u sklopu provjere znanja, Turističko vijeće je imalo priliku u ponedjeljak sa svim kandidatima ponaosob porazgovarati, oni su predstavili svoje programe i Turističko vijeće je nakon tog predstavljanja jednoglasno odlučilo da je nova direktorica Marina Burić. Inače, ona je do sad bila djelatnica Turističke zajednice Karlovačke županije. Mislim da smo svi zadovoljni što smo sve ovako proveli, što smo imali priliku čuti troje kandidata koji su ušli u završni krug i naš je zajednički stav da bi u ovom slučaju bilo najidealnije kad bismo od svih troje mogli napraviti direktora: svi su imali nešto u čemu su posebno dobri. Zaključak Turističkog vijeća i kod ovog izbora je da Turistička zajednica mora u sljedećem razdoblju, prije svega, inzistirati na suradnji svih dionika u turizmu: privatnog sektora, Turističke zajednice i Grada. Mislim da će tu biti najviše posla: kako uskladiti sve aktivnosti na dobrobit karlovačkog turizma, onih koji žive od turizma i kako potaknuti mnoge druge da pokušaju naći svoju egzistenciju u tom sektoru koji se razvija.

Druga stvar na koju je stavljen naglasak, i vjerujemo da će gđa Burić u tom dijelu napraviti iskorak, je uključivanje Turističke zajednice u sve manifestacije u Karlovcu koje svojim znanjem i angažmanom mogu dignuti na višu razinu. Karlovac ima Stategiju razvoja turizma, koja se do sada pokazala izvrsnom, pogotovo u slučaju potrebe za atrakcijom kakva je Aquatika, i mislim da sukladno toj strategiji aktivnosti koje slijede će zaista Karlovac u kontinentalnom dijelu pozicionirati kao izvrsnu destinaciju za turiste, izjavio je gradonačelnik i predsjednik Turističkog vijeća Damir Mandić, potvrdivši na današnjoj pressici da je Turistička zajednica dobila novu direktoricu.

Burić je Karlovčanka, diplomirana ekonomistica, a kolege po struci su joj bila i preostala dva kandidata koji su s njom bili u užem izboru, Boris Kranjc i Ivan Pukšar. Preostalo dvoje prijavljenih, podsjetimo, nije ispunjavalo uvjete tražene javnim natječajem. Nova direktorica dužnost će preuzeti uskoro, a mandat bi joj trebao trajati četiri godine.

– Naš je prijedlog da ugovor potpišemo na četiri godine, kao i svaki u mandatnim rukovodećim pozicijama, ali u Turističkoj zajednici to malo drugačije funkcionira pa ćemo tražiti dodatno pojašnjenje od Hrvatske turističke zajednice. Vjerujemo da će to biti vrlo brzo, a kad preuzme dužnost direktorice, predstavit će se karlovačkoj javnosti. Očekujem od svih nas, i Gradske uprave i Turističke zajednice još više rada, rada i rada i bit će sve u redu, zaključio je Mandić.(KAportal)

Facebook Comments

No announcement available or all announcement expired.