Grad nastavlja s novim zapošljavanjima – sad traži vozača-domara i četvero mladih za stručno osposobljavanje

Nakon što je ove godine već tražio više stručne suradnike za rad s mladima i za kulturu i kulturnu baštinu na određeno vrijeme, Grad Karlovac opet zapošljava vozača-domara na neodređeno vrijeme, te četvero mladih na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Zainteresirani za posao vozača-domara moraju imati srednju stručnu spremu i zanimanje vozač cestovnih motornih vozila, te najmanje godinu radnog iskustva, te proći pisano testiranje i intervju. Izabranog među njima očekuje probni rad od tri mjeseca, a onda i posao na neodređeno vrijeme. Natječaj je otvoren do 15. ožujka.

Posao, ali ne i radni odnos u Gradskoj upravi može naći i četvero mladih, bez radnog iskustva. Toliko ih, u četiri upravna odjela, primaju na stručno osposobljavanje bez radnog odnosa. Trebaju referente za poslove Gradskog vijeća, za administrativne poslove i za javnu nabavu, te višeg stručnog suradnika za informatičke poslove. Za prva tri radna mjesta tražena je srednja stručna sprema, a za četvrto visoka. Kandidate koji ispunjavaju uvjete očekuju testiranja i intervjui, a one koji prođu posao na godinu dana. (KAportal)

Facebook Comments