Ogulin nekad – počeci obrtničkih škola

Nakon podužeg perioda u kojem smo se bavili temama i materijalima video karaktera koji su bili iz bliže prošlosti, sada ćemo “zagrebati” malo dublje u prošlost, bez videa i bez boje, u stare dobre, crno bijele fotografije. Tema je obrtničko obrazovanje u Ogulinu. Danas u Ogulinu djeluje Obrtnička i tehnička škola čiji počeci sežu daleko u prošlost. Ovog puta vraćamo se u 1960 i neku i 1970 i neku, u vrijeme dok je u Ogulinu postojao i djelovao Školski centar “Franjo Pavičić”.

1975. godine prigodom 65. obljetnice, izdana je knjiga pod naslovom “1910. – 1975. Školski Centar Franjo Pavičić Ogulin”. Na pripremi knjige je radio radni odbor čiji sastav ćete vidjeti na fotografiji, a uredništvo su činili Marija Magdić, prof, Ive Bašić, prof., i Ivica Veršec, pedagog. Za ovaj prilog koristili smo dio fotografija iz ovog izdanja. Na početku su fotografije nekadašnjih upravitelja i direktora škole, a ostalo su fotografije iz rada  i aktivnosti.

Facebook Comments